International software testing qualifications board

(ISTQB) – internationell organisation som fastställer standarder för testning av mjukvara. – ISTQB fastställer också kvalifikationer för godkända testare av mjukvara. Svenska SSTB är med i ISTQB. – ISTQB:s webbsida finns här.

[mjukvara] [organisationer] [programmering] [testning] [ändrad 24 augusti 2018]