interrobang

kombination av frågetecken och utrops­tecken. Ser ut så här: . Teck­net är tänkt att an­vändas där man annars skulle skriva !? eller ?!. Det upp­fanns 1962 av reklam­mannen Martin Speckter. Namnet är en samman­drag­ning av inter­rogation för fråge­tecken och bang för utrops­tecken. Tecknet används mycket sällan, men det finns med i några typ­snitt och även i unicode. Det kan vara svårt att visa på webb­sidor. Gnabbo­retni är en upp­och­ner­vänd interro­bang. Kan före­komma i spansk text.