interrobang

Tecknet interrobang. Frågetecken och utropstecken i ett.
Tecknet som uttrycker undran och förvåning på samma gång.

kombination av frågetecken och utrops­tecken. – En interrobang ser ut så här: . Teck­net är tänkt att användas där man annars skulle skriva !? eller ?!. Det upp­fanns 1962 av den amerikanska reklamaren Martin Speckter (19151988). Namnet interrobang är en sammandrag­ning av interrogation för fråge­tecken och bang för utropstecken. Tecknet används mycket sällan, men det finns med i några typ­snitt och även i Unicode. Det kan vara svårt att visa på webb­sidor. – Gnabbo­retni är en uppochnervänd interro­bang som kan före­komma i spansk text.

[tecken] [ändrad 3 september 2021]