invalid

ogiltig – i programmering: om instruktioner eller värden som datorn inte kan behandla. Datorn vet inte vad den ska göra med instruktionen eller värdet. Det kan vara fel datatyp, något ofullständigt eller något som inne­håller tecken som inte hör dit. Vad som markeras som invalid beror alltså på vilket program som körs. – Översättningen felaktig förekommer också, men felaktiga värden behöver inte vara ogiltiga. Om man skriver 315 när det ska vara 314 är det fel, men (i de flesta sammanhang) inte ogiltigt.

[fel] [programmering] [15 juni 2017]