invalid

ogiltig – i programmering: om instruktioner eller värden som datorn inte kan behandla. – Datorn vet inte vad den ska göra med instruktionen eller värdet. Det kan vara fel datatyp, något ofullständigt eller något som innehåller tecken som inte hör dit. Vad som markeras som invalid beror alltså på vilket program som körs. – Översättningen felaktig förekommer också, men felaktiga värden behöver inte vara ogiltiga. Om man skriver 315 när det ska vara 314 är det fel, men (i de flesta sammanhang) inte ogiltigt.

[fel] [programmering] [15 juni 2017]