isolering

 om transaktionshantering – det att pågående transaktioner hålls åtskilda från varandra. En pågående transaktion ska inte kunna påverka en annan pågående transaktion. Den ena transaktionen ska inte kunna läsa eller ändra data som den andra transaktionen bearbetar förrän den andra transaktionen är helt avslutad. – På engelska: isolation. – Läs också om tvåfasöverlämning. – Isolering är I:et i förkortningen ACID. – Språkligt: På engelska skiljer man mellan isolation och insulation. Insulation står för materiell isolering – hus och elektriska ledningar är insulated. Isolation betyder separation, avskildhet, ensamhet.

[databaser] [ändrad 19 september 2019]