isomorf

(isomorphic) – om programkod som kan köras både i webbläsare och på webbserver. Ordet isomorf används i synnerhet om JavaScript. (Av grekiska iso- – samma, likadan, och morphe – form. Observera att ord som slutar på -morphic på engelska får ändelsen -morf på svenska.)

[programspråk] [13 mars 2023]