iterator

i programspråk: en instruktion om att programmet ska gå igenom och eventuellt bearbeta alla element som ingår i en instans av en viss datastruktur. Normalt gås elementen bara igenom en gång, så det är inte fråga om iteration i ordets vanliga bemärkelse. – Iterator är ungefär samma sak som cursor när man talar om databaser.

[programmering] [ändrad 14 oktober 2018]