ja-krav

(opt-in) – även: samtyckeskrav, positiv avtals­­bindning – principen att en person måste ha svarat ja för att anses ha gått med på något; att man måste lämna sitt uttryckliga samtycke för att bli bunden av ett avtal. – I debatten om lagstiftning mot spam innebär ja‑krav att det ska vara förbjudet att skicka obeställd reklam med e‑post till mottagare som inte har gett tillstånd. – Jämför med nej‑krav (opt‑out). – Se också informerat samtycke.

[juridik] [spam] [ändrad 6 februari 2023]

Dagens ord: 2023-02-10