ja-krav

(opt-in) – även: samtyckeskrav, positiv avtals­­bindning – principen att en person måste ha svarat ja för att anses ha gått med på något; att man måste lämnat sitt samtycke för att bli bunden av ett avtal. – I debatten om lagstiftning mot spam innebär ja‑krav att det ska vara tillåtet att skicka obe­ställd reklam med e‑post enbart till de som har gett tillstånd. – Jämför med nej‑krav (opt‑out).

[juridik] [spam] [ändrad 13 december 2017]

Dagens ord: 2019-04-10