ja-krav

(opt-in) – även: samtyckeskrav, positiv avtals­­bindning –– principen att en person måste svara ja för att anses ha gått med på något; att man måste lämnat sitt samtycke för att bli bunden av ett avtal. – I debatten om lag­stiftning mot spam innebär ja‑krav att det bara ska vara tillåtet att skicka obe­ställd reklam med e‑post till de som har gett tillstånd till det. – Jäm­för med nej‑krav (opt‑out).

[juridik] [spam] [ändrad 13 december 2017]

Dagens ord: 2017-08-10