Jericho Forum

i it-säkerhet: en avvecklad bransch­organisation som utvecklade it‑säker­het för orga­ni­sa­tioner som på grund av teknikens och arbetsformernas utveckling inte längre kunde hålla sina it‑resurser avskilda från yttervärlden. Det kallas på engelska för de‑peri­meteri­zation – se skalskyddsavveckling. (Namnet Jericho anspelar på Bibelns berättelse om staden Jeriko och dess murar, som Josua med basunstötar fick att störta samman – se denna länk.) – Jericho Forum grundades 2004 och ingick i The Open Group. 2013 upplöstes Jericho Group som separat grupp och gick upp i The Open Groups Security forum, se denna länk.

[it-säkerhet] [organisationer] [uppköpt eller sammanslaget] [ändrad 10 maj 2018]

Dagens ord: 2016-09-10