Open Group

The Open Group – den branschorganisation som äger varu­märket Unix. Det skrivs formellt UNIX®. – The Open Group bildades 1996 genom sammanslag­ning av X/Open† och Open software foundation† (OSF). Organisa­tionen fastställer bland annat specifika­tioner för vad som ska räknas som Unix, och de pro­dukter som upp­fyller kraven får använda varumärket UNIX®. Andra slags Unix får nöja sig med bara namnet Unix. The Open Group har också utveck­lat ramverket TOGAF. – Bakom The Open Group står företag som Fujitsu, Hitachi, Huawei, IBM och Oracle. – Se opengroup.org.

[organisationer] [unix] [ändrad 21 februari 2018]