jQuery

ett bibliotek för pro­grammering av webb­sidor med Java­Script. Det används för att pro­grammera webbsidans beteende på besökarens dator (client-side scripting). – jQuery är det mest använda biblioteket för pro­grammering av webb­sidor med Java­Script. – Se jquery.com.

[webbpublicering] [ändrad 8 december 2017]

Dagens ord: 2019-08-10