datakälla

övergripande term för samling av data som kan användas av program i it‑system. – Den mest renodlade datakällan är databasen, men det kan också vara kalkylark, tabeller, digitala mätvärden från mätinstrument eller annat. Det viktiga är att data i datakällan kan avläsas med automatik och användas på önskat sätt utan handpåläggning. – Termen datakälla syftar på data som redan finns i digital form och som används i ett it‑system. Hur dessa data har kommit dit spelar ingen roll – de kan vara hämtade från analoga källor som böcker och tidskrifter, eller komma från andra digitala källor. – Jämför med källdata. – På engelska: data source.

[data] [programmering] [3 april 2023]