kill switch

  1. nödströmbrytare, huvud­ström­brytare, avstängningsknapp – ström­­brytare som stänger av en maskin eller pro­cess omedelbart genom att avbryta all tillförsel av ström. Inom it används det om en knapp eller instruktion som stänger av en funktion, ett program eller en fil för gott – eller i varje fall på ett sådant sätt att det inte går att aktivera den igen utan besvär;
  2. dödsknapp, fjärrlås, fjärr­avstäng­ning – funktion som ger den rätta ägaren möjlig­­het att stänga av en stulen mobiltele­fon på distans. Inne­­hållet på telefonen raderas eller görs oåtkomligt för tjuven. Avstängningen sker genom att en instruktion (kill password) skickas från en dator eller från en annan mobiltelefon över mobil­­nätet eller inter­net. – I augusti 2014 infördes i Kalifornien en lag om att alla smarta mobiler måste ha kill switch – dödsknapp. – Stavas också killswitch.

[it-säkerhet] [mobilt] [ändrad 1 juni 2019]