kill switch

  1. – nödströmbrytare, huvud­ström­brytare, avstäng­nings­knapp – ström­­brytare som stänger av en maskin eller pro­cess omedel­bart genom att avbryta all tillförsel av ström. Inom it används det om en knapp eller in­­struk­­tion som stänger av en funktion, ett pro­gram eller en fil för gott –– i varje fall på ett sådant sätt att den inte går att ak­tivera igen utan besvär;
  2. – dödsknapp, fjärrlås, fjärr­avstäng­ning – funktion som ger den rätta ägaren möjlig­­het att stänga av en stulen mobil­­tele­fon. Inne­­hållet på tele­­fonen raderas eller görs oåt­­kom­­ligt för tjuven. Av­­stäng­­ningen sker genom att en in­­struk­­tion (kill pass­word) skickas från en dator eller från en annan mobiltele­fon över mobil­­nätet eller inter­net. – I augusti 2014 infördes i Kali­fornien en lag om att alla smarta mobiler måste ha kill switch, döds­knapp. – Stavas också kill­switch.