urklipp

(clipping) – text, bild eller ljud som sparats i datorns klipp­bok för att senare kunna inklistring in i en fil. – Urklipp hämtas från filer genom att man klipper ut dem eller kopierar dem. I de vanliga klipp­böckerna får det bara plats ett urklipp åt gången. Senaste urklippet finns kvar tills det ersätts av ett annat. Det finns också klipp­böcker som sparar många urklipp så att man kan välja vilket man vill klistra in. Sådana klippböcker ingår i en del program. Det går också att köpa sådana klipp­böcker som tillägg till datorns vanliga klipp­bok. – Se också clip art, ur­klipps­bilder, och molnurklipp, urklipp som sparas i en tjänst i molnet.

[grafiskt användargränssnitt] [informationshantering] [ändrad 11 januari 2019]