urklipp

(clipping) – text, bild eller ljud som sparats i datorns klippbok för att senare kunna inklistring in i en fil. – Urklipp hämtas från filer genom att man klipper ut dem eller kopierar dem. I de vanliga klippböckerna får det bara plats ett urklipp åt gången. Senaste urklippet finns kvar tills det ersätts av ett annat. Det finns också klippböcker som sparar många urklipp så att man kan välja vilket man vill klistra in. Sådana klippböcker ingår i en del program. Det går också att köpa sådana klippböcker som tillägg till datorns vanliga klipp­bok. – Se också clip art, urklippsbilder, och molnurklipp, urklipp som sparas i en tjänst i molnet.

[grafiskt användargränssnitt] [informationshantering] [ändrad 11 januari 2019]