KMD

Kazaa media desktop – ett gratisprogram för sökning, uppspelning, visning och spridning av filer på internet i samverkan med andra användare av programmet. Utvecklat av företaget Sharman Networks och avsett för nätet Fasttrack. – Kazaa media desktop var i mitten av 2003 världens dittills mest spridda datorprogram. Numera avvecklat.

[fildelning] [förkortningar på K] [mediespelare] [nerlagt] [ändrad 13 februari 2022]