knowledge-as-a-service

(KaaS)kunskap som tillhandahålls som en tjänst på internet. – Med kunskap menas här systematiskt ordnade mängder av definierade begrepp och deras inbördes relationer. Man talar om kunskapsgrafer (knowledge graphs). Till skillnad från data är kunskap i denna betydelse inte bara värden som kan behandlas och analyseras, utan värden satta i ett begreppsligt sammanhang. Det finns likheter med hur den semantiska webben är upplagd. – Läs också om DIKW.

[as-a-service] [ändrad 8 februari 2021]

Dagens ord: 2021-02-11