kodsignering

(code signing) – att låta datorprogram åtföljas av en elektronisk signatur för att alla otillåtna ändringar ska kunna upptäckas. Dels talar signaturen om vem som har skrivit koden, dels innehåller den ett kondensat (hash) av programmet. Om koden ändras på något sätt stämmer inte kondensatet längre. Bara upphovspersonen kan ändra i koden, göra ett nytt kondensat och sedan signera ändringarna med samma signatur som före ändringarna.

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 3 september 2018]