självkonfigurerande

(self-configuring, även zero configuration, zeroconf) – som konfigurerar sig själv. Används om datorer och andra apparater i nät, i synnerhet, men inte enbart, trådlösa nätverk om de kan upptäcka nätverket eller andra apparater i nätverket, presentera sig för nätverket, överföra den information som behövs till nätverket och göra de inställningar som behövs för att ansluta sig till nätverket. Det enda som en användaren ska behöva göra är eventuellt att säga ja eller nej till anslutningen, allt annat ska gå automatiskt. – I ett själv­konfigu­re­rande nät ska en dator till exempel kunna hitta en skrivare och göra en utskrift utan att användaren behöver göra några inställ­ningar. – Kallas också för kon­figu­ra­tions­fri. – Kända tekniker är Universal plug and play (UPNP), Bonjour och Apache River (tidigare Jini). – Se också spontana nätverk.