kryptografi

konsten att hålla innehållet i meddelanden hemligt genom kryptering. Även konsten att skydda meddelanden mot förvanskning genom autentisering. (Se även kryptologi.)