kryptografi

konsten att hålla innehållet i meddelanden hemligt genom kryptering. Även: konsten att skydda meddelanden mot förvanskning genom autentisering. – På engelska: cryptography. – Jämför med kryptologi, vetenskapen om kryptering, och kryptoanalys, konsten att räkna ut hur kryptosystem är uppbyggda.

[kryptering] [ändrad 12 april 2017]