lagrad procedur

(stored procedure) – instruktioner för sökningar, strykningar och ändringar (frågor) som kan göras i en databas, lagrade i samma databas. – Lagrade procedurer är sedan decennier ett vanligt tillvägagångssätt för att man ska slippa mata in rutinprocedurer manuellt, men om procedurerna är skrivna för en viss databashanterare kan de ställa till problem när man ska flytta databasen till en annan databashanterare. – Jämför med vy, som är något annat.

[databaser] [ändrad 22 april 2018]