vy

  1. – view – ett förprogrammerat urval ur en databas. En vy består av de poster i databasen som för tillfället uppfyller det förprogrammerade villkoret. Till exempel: ”ta fram alla personer i databasen som fyller år i dag”, ”ta fram alla som inte har beställt något de senaste tre månaderna”. Vyn uppstår alltså varje gång den anropas, med eller utan ändringar sedan förra gången. Den existerar inte i statisk form i filsystemet. Men när den har tagits fram kan man använda den som vilken databas (mer exakt: tabell) som helst. Man kan beskriva det som en virtuell tabell. – Jämför med lagrad procedur, som är något annat;
  2. – allmänt: visning av information som lagrats i en dator, vare sig det är ett urval eller allt av ett visst slag;
  3. – se också visa.

[databaser] [användargränssnitt] [ändrad 21 augusti 2020]