låst vägval

(enforced path) – teknik som hindrar anställda som kommunicerar via internet från att använda andra vägar (från router till router) än den som företaget föreskriver. Normalt fungerar ju internet så att varje meddelande finner sin egen väg till målet, och vägen till ett och samma mål kan variera från gång till gång. Men för att försvåra dataintrång och andra slags sabotage kan man alltså låsa vägvalet.

[internet] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]