Latin-3

vanligt namn på en standard för kodning av bokstäver och andra tecken från maltesiska och esperanto. – Latin‑3 användes från början också för turkiska, men för turkiska används numera kodningen Latin‑9. – Latin‑3 heter officiellt ISO/IEC 8859‑3, och kodas med åtta bitar. Det är ett alter­na­tiv till den vanligaste kodningen för språk som använder det latinska alfabetet, nämligen Latin‑1, som saknar en del tecken som finns i Latin‑3. Men eftersom det är relativt få som skriver på maltesiska och esperanto börjar kodningen bli ovanlig, och den ersätts allt mer med kodningar baserade på Unicode. – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 11 oktober 2016]