Latin/Arabic

informell beteckning på en standard för kodning av arabiska bokstäver och andra tecken. Den används för det arabiska språket, men den saknar en del tecken som används i persiska och urdu, som använder varianter av det arabiska alfabetet. Den formella beteckningen på standarden är ISO/IEC 8859‑6. (Ordet Latin i Latin/Arabic anknyter till den serie med standarder som brukar kallas för Latin‑1, Latin‑2 och så vidare.) – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 8 november 2019]