Latin/Cyrillic

en sällan använd kodning för språk som använder det kyrilliska alfabetet. Alltså bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och belarusiska (vitryska). Det kunde också under Sovjettiden användas för ukrainska. Det är fortfarande en standard med beteckningen ISO/IEC 8859‑5. Men den har i stor utsträckning ersatts av andra kodningar, bland annat sådana som är baserade på Unicode. (Ordet Latin i Latin/Cyrillic anknyter till den serie standarder som brukar kallas för Latin‑1, Latin‑2 och så vidare.) – Mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 18 december 2019]