Latin/Greek

informell benämning på standarden för teckenkodning på webben för det grekiska alfabetet. Den officiella beteckningen är ISO/IEC 8859‑7. (Ordet Latin i Latin/Greek anknyter till den serie med standarder som brukar kallas för Latin‑1, Latin‑2 och så vidare.) – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 27 maj 2019]