Latin/Thai

informell benämning på teckenkodning för thaispråkets alfabet. Den officiella beteckningen på standarden är ISO/IEC 8859‑11. (Ordet Latin i Latin/Thai anknyter till den serie med standarder som brukar kallas för Latin‑1, Latin‑2 och så vidare.) – Läs mer i Wikipedia.

[standarder] [tecken] [ändrad 5 september 2020]