lease time

anslutningstid, livslängd – i DHCP: den på förhand bestämda tid som en klient (en an­vändares dator) får behålla en till­delad IP‑adress. Tiden kan förlängas en eller flera gånger om klienten begär det. (Lease betyder hyra, hyrestid, ibland också respit.) – Jäm­för med release time (fri­släpp­nings­tid).

[internet] [ändrad 10 oktober 2018]