release time

frisläppningstid, respit – i DHCP: den tid som servern väntar innan den tar tillbaka en tilldelad IP‑adress om klienten (en användares dator) inte använder den. – Jämför med lease time (anslutningstid).

[nätverk] [ändrad 3 december 2019]