DHCP

Dynamic host configuration protocol – ett protokoll som automatiskt tilldelar datorerna i ett nät IP‑adresser, så att de kan anslutas till internet. När en dator ansluts till det lokala nätet sker detta automatiskt i enlighet med de regler som administratören har fastställt. DHCP kan tilldela datorerna både fasta IP‑adresser (till exempel för webbservrar) och flytande IP‑adresser (tillfälliga IP‑adresser för persondatorer när nätverket har fler datorer än IP‑adresser).

[förkortningar på D] [internet] [ändrad 10 oktober 2018]