license-assisted access

LAA – överföring av 4g‑kommunikation delvis genom de fria radiofrekvenser som används av wi-fi. Det handlar om frekvenser runt fem gigahertz. – Syftet med planerna på LAA är att avlasta 4g‑nätet. Den sista sträckan till abonnenten ska, om möjligt, förmedlas genom särskilda basstationer som sänder på de tillståndsfria frekvenserna runt fem gigahertz, och som har kort räckvidd. (De måste ha kort räckvidd eftersom det är ett villkor för användning av tillståndsfria sändare.) De små basstationerna ska vara anslutna till det vanliga 4g‑nätet. Om abonnentens telefon inte kan nås med LAA använder man det vanliga 4g‑nätet. – LAA var ett hett ämne i telekom­branschen under 2015, men hade då ännu inte införts. – LAA påminner om 5g‑nätet så tillvida att 5g också förutsätter ett nät av små basstationer med kort räckvidd. Det påminner också om systemet med femtobasstationer (small cells), men femtobasstationer sänder på samma frekvenser som de stora basstationerna. – LAA kallas också för LTE‑U. – Läs mer på Ericssons webbsidor (från 2015).

[internet] [mobilt] [ändrad 12 maj 2022]

Dagens ord: 2015-05-12