license-assisted access

LAA – överföring av 4g-kommu­nik­ation delvis genom de fria radiofrekvenser som används av wi-fi. Det handlar om frekvenser runt fem gigahertz. – Syftet med planerna på LAA är att avlasta 4g-nätet. Den sista sträckan till abonnenten ska, om möjligt, förmedlas genom särskilda basstationer som sänder på de till­­stånds­fria frekvenserna runt fem gigahertz, och som har kort räckvidd. (De måste ha kort räckvidd eftersom det är ett villkor för användning av till­stånds­fria sändare.) De små basstationerna ska vara anslutna till det vanliga 4g-nätet. Om abonnentens telefon inte kan nås med LAA använder man det vanliga 4g‑nätet. – LAA var ett hett ämne i tele­kom­branschen under 2015, men hade då ännu inte införts. – LAA påminner om det planerade 5g‑nätet så tillvida att 5g också förut­sätter ett nät av små basstationer med kort räckvidd. Det påminner också om systemet med femto­bas­stationer (small cells), men femtobasstationer sänder på samma frekvenser som de stora basstationerna. – LAA kallas också för LTE-U. – Läs mer på Ericssons webbsidor.

[internet] [mobilt] [ändrad 8 maj 2017]

Dagens ord: 2015-05-12