Linspire

(tidigare Lindows eller Lind– – –s) – avvecklat Linux-baserat ope­ra­tiv­system, utvecklat för att vara så likt Windows som möjligt. Linspire kom­plet­te­rat med programmet Wine kunde köra Windowsprogram. – Linspire köptes 2008 av sedan dess nerlagda Xandros† som la ner ope­ra­tiv­sys­temet. – Första versionen av Linspire hette Lindows och kom 2002 från företaget med samma namn. I en del länder, bland annat Sverige, hette det Lind– – –s, vilket uttalades ”Lindash”. Det berodde på att Microsoft hade gått till domstol för att stoppa namnet Lindows, som onekligen låter rätt likt Windows. Både operativsystemet och företaget bytte 2004 namn till Linspire. 2008 köpte Xandros företaget, och avvecklade varumärket. – En fri nära släkting till Linspire var Freespire†.

[linux] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]