Wine

Ingen emulator.
Ingen emulator.

ett projekt som utvecklar program som gör att man kan köra Windows­‑program på datorer med Unix. Det fungerar till exempel på macOS och Linux. Wine har utvecklats sedan 1993, ursprungligen för Linux, och är i juni 2020 framme vid version 5.0.1. – Wine är ingen emulator, utan programmen översätter Windows systemanrop till systemanrop för Unix. Namnet Wine påstås stå för ”Wine is not an emulator”, en rekursiv förkortning i stil med förklaringarna till namnen GNU och XNU. – Program från Wine kan laddas ner från winehq.org. – Jämför med CmderSamba och Cygwin.

[rekursiva förkortningar] [unix] [windows] [ändrad 23 juni 2020]

Dagens ord: 2020-06-23