lovlig förlaga

upphovsrättsligt skyddat material som man får göra laglig kopia av för privat bruk. Det är inte tillåtet att kopiera sådant som inte är lovlig förlaga. En köpt cd eller dvd är till exempel lovlig förlaga om ägaren tar kopior av den för eget bruk. Ägaren får också ge bort en­staka kopior till vänner, men då får vännerna inte ta kopior av kopiorna – kopian är laglig, men den är inte lovlig för­laga. Om man först måste knäcka ett ko­pi­erings­skydd för att göra en kopia är disken inte lovlig förlaga – genom att lägga in ko­pi­erings­skydd har ut­givaren tydligt markerat att inne­hållet på disken inte får kopieras. – Upp­hovs­rättsligt skyddad musik eller filmer på fil­delnings­sajter är inte lovlig förlaga, eftersom materialet finns där utan upp­hovs­rätts­ägarens till­stånd. Men om upp­hovs­personen själv lägger ut material på webb­sidor som Youtube är det lovlig förlaga, och vem som vill får kopiera.

Dagens ord: 2012-09-12