lovlig förlaga

upphovsrättsligt skyddat material som det är tillåtet att göra kopia av för privat bruk. – Det är däremot förbjudet att kopiera sådant som inte är lovlig förlaga. En köpt CD eller DVD är till exempel lovlig förlaga om ägaren tar kopior av den för eget bruk. Ägaren får också ge bort enstaka kopior till vänner, men då får vännerna inte ta kopior av kopiorna – kopian är visserligen laglig, men den är däremot inte lovlig förlaga. Om man först måste knäcka ett kopieringsskydd för att göra en kopia är disken inte lovlig förlaga: genom att lägga in kopieringsskydd har utgivaren tydligt markerat att innehållet på disken inte får kopieras. – Upphovsrättsligt skyddad musik eller filmer som sprids på fildelningssajter är inte lovlig förlaga, eftersom materialet finns där utan upphovsrättshavarens tillstånd. Men om upphovspersonen själv lägger ut material på webbplatser som YouTube är det lovlig förlaga, och vem som vill får kopiera.

[upphovsrätt] [ändrad 31 maj 2021]

Dagens ord: 2012-09-12