lurk

to lurk smyga, lurka att vara med i ett dis­kus­sions­forum utan att skriva något. I vanlig engelska betyder to lurk att smyga, att lura i buskarna, alltså något suspekt. Men att göra det i ett dis­kus­sions­­forum behöver inte vara suspekt, tvärtom upp­­muntras det ibland: man vill att ny­­kom­lingar ska läsa och lära innan de yttrar sig. (Se lurk moar.) På fin­lands­­svenska före­­kommer att lurka i be­­ty­delsen fuska, titta över axeln, vilket kan mo­ti­vera att ordet ibland an­vänds för engelska to lurk. Se också delurk, hang­­around, lurker och stalk­ning.

Dagens ord: 2015-10-12