lurk

to lurk – att smyga, ”att lurka” – att vara med i ett dis­kus­sions­forum utan att skriva något. – To lurk betyder i vanlig engelska att smyga, att lura i buskarna, alltså något suspekt. Men att göra det i ett diskussionsforum behöver inte vara suspekt, tvärtom upp­­muntras det ibland: man vill att nykomlingar ska läsa och lära innan de yttrar sig. (Se lurk moar.) På finlandssvenska förekommer att lurka i betydelsen fuska, titta över axeln, vilket kan mo­ti­vera att ordet ibland används för engelska to lurk. – Se också delurk, hang­­around, lurker och stalkning.

[diskussioner] [ändrad 13 juli 2020]

Dagens ord: 2015-10-12