magnetlänk

ett system för hänvisning till filer på internet utan angivande av någon webbadress (URL). – Magnetlänkar används för spridning (fildelning) av musik, filmer och program på internet i nätverk som BitTorrent med varianter. En magnetlänk innehåller en matematisk förkortning (ett kondensat eller hash) av innehållet i den fil som den länkar till. Den som vill hämta filen gör en sökning bland andra användare i samma fildelningsnätverk, och ifall någon har den eftersökta filen kan den sedan laddas ner direkt från den som har den. Tekniken möjliggör ett mycket decentraliserat nätverk för fildelning, vilket gör det svårt att kartlägga deltagarna. Det behövs ingen central server och magnetlänkarna är bara en obegriplig serie tecken för utomstående. – På engelska: magnet link.

[fildelning] [ändrad 9 november 2018]