Mail abuse prevention system

ett uppköpt amerikanskt företag som utvecklade teknik för att bekämpa spam. Numera del av Trend Micro, Företaget sammanställde och sände ut en förteckning över internetservrar som det ansåg borde spärrlistas, eftersom de underlättade spridning av spam. Se realtime blackhole list och blackholing. – Maps blev 2004 köpt av det amerikanska företaget Kelkea, som Trend Micro i sin tur köpte 2005. Maps teknik används nu i Trend Micros tjänst Email reputation services, se ers.trendmicro.com.

[spam] [uppköpt] [ändrad 30 maj 2021]