blackholing

(verb: to blackhole) – blockering av trafik från internet­operatörer som underlättar spridning av spam. Det kan vara att de själva sprider spam, att de vidare­befordrar spam från andra opera­törer eller att de inte följer rikt­linjerna för bekämpande av spam (till exempel genom att tillåta öppet relä). – Black­holing bygger på listor över sådana opera­törer, upp­rättade på mer eller mindre seriöst sätt. Internet­servrar som tillämpar black­­holing vägrar att vidare­­befordra e‑post och annan trafik från svart­­listade operatörer. Avsändaren brukar få ett meddelande som förklarar varför. Uträkningen är att privat­personer som får sin e‑post i retur ska klaga hos internet­operatören och tvinga fram bättring. Huruvida detta fungerar är ovisst. Det finns också e‑post­filter för enskilt bruk som sorterar bort all e-post från svart­­listade operatörer.