blackholing

blockering av trafik från internet­operatörer som anses underlätta spridning av spam. – Blockeringen kan motiveras med att operatörerna själva sprider spam, att de vidarebefordrar spam från andra opera­törer eller att de inte följer riktlinjerna för bekämpande av spam (till exempel genom att tillåta öppet relä). – Black­holing bygger på listor över sådana opera­törer, upprättade på mer eller mindre seriöst sätt. Internet­servrar som tillämpar blackholing vägrar att vidare­­befordra e‑post och annan trafik från svartlistade operatörer. Avsändaren brukar få ett meddelande som förklarar varför. Uträkningen är att privat­personer som får sin e‑post i retur ska klaga hos internetoperatören och tvinga fram bättring. Huruvida detta fungerar är ovisst. Det finns också e‑post­filter för enskilt bruk som sorterar bort all e‑post från svart­­listade operatörer. – Verb: to blackhole. På svenska kallas det för svartlistning.

[internet] [spam] [ändrad 25 september 2018]