mail submission agent

(MSA) – program som tar emot utgående e-post från användare i det egna nätverket och vidarebefordrar till en mail transfer agent som i sin tur skickar e-posten till mottagarna. Ingår i e‑postservern. En mail submission agent tar bara emot utgående e‑post från godkända användare, men kan skicka till vem som helst på internet. I många system är mail submission agent en del av mail transfer agent, men i nyare system är funktionerna ofta separerade. – Se också mail delivery agent och mail user agent.

[e-post] [ändrad 29 maj 2020]