mail transfer agent

(MTA) – datorprogram som överför e‑post från avsändarens e‑postserver till mottagarens e‑postserver. Ordet används ibland som synonym till e‑postserver. (Kallas ibland också för mail transport agent.) – Ibland har en mail transfer agent också samma funktioner som en mail submission agent, det vill säga att den tar emot utgående e‑post från användare i det egna systemet för vidare befordran, men i nyare system brukar de två funktionerna vara åtskilda. – Läs också om mail delivery agent och mail user agent.

[e-post] [ändrad 15 oktober 2018]