mail user agent

(MUA) – program (”agent”) som e‑postanvändare har för att sända, ta emot och spara e‑post. Enkelt uttryckt: e‑postprogram eller e‑postklient. Ingår numera oftast i webbsidor med samma funktioner. – Mail user agent ingår i e‑postprogrammet – i äldre tider var det e‑postprogrammet. Nyare e‑postprogram har också andra funktioner, som adressbok. – En mail user agent sänder utgående e‑post till ett program på e‑postservern, antingen till en mail transfer agent eller en mail submission agent. Inkommande e‑post skickas från e‑postservern till mail user agent med en mail delivery agent.

[e-post] [ändrad 15 oktober 2019]