transfer

överföra – inom it: överföra en kopia från sändare till mottagare. – När man säger att the file was transferred – filen överfördes menar man att kommunikationsprogrammet först tog en kopia av filen och sedan skickade kopian till mottagaren. Originalet fanns kvar, såvida det inte raderades. – När det gäller företag syftar transfer däremot på överföring av tillgångar eller pengar från en ägare till en annan. Kallas även för transferering. – Jämför med transmission och transport. Transfer, trasmission och transport används ofta som om de var utbytbara.

[företag och ekonomi] [nätverk] [ändrad 11 oktober 2022]