masterdata

(master data) – beteckning på data som anses viktiga och därför bör lagras i enhetlig form och bara ändras när det är nödvändigt:

  • – den databas som bör vara källan till alla data som används i organisationen. Syftet med sådana masterdata är att undvika att föråldrade eller felaktiga uppgifter ligger kvar i delar av organisationens it‑system. Masterdata måste alltså vara korrekta och aktuella. – Se också en enda källa till sanning;
  • – referensvärden för vissa data i en organisation. De data som bör matas in bör stämma med referensvärdena eller ligga inom ett intervall som anges av gränsvärdena, annars är något troligen fel;
  • – information som sällan eller aldrig ändras i en organisation, men som används ofta. Till exempel uppgifter om kunder och produktsortiment. Den typen av masterdata lagras så att den kan användas i oförändrad form av it‑systemet;
  • – internationella masterdata är sådana data som används allmänt i många länder, till exempel varukoder.

[data] [ändrad 2 december 2019]