Matchstick

en nerlagd planerad medieströmningspinne med operativsystemet Firefox OS. – Match­­stick skulle göra i stort sett samma saker som Googles Chromecast: visa filmer, video, Youtube-klipp, stillbilder och webbsidor på en tv. Match­stick skulle ha formen av ett större USB‑minne, och anslutas till tv:n med en HDMI‑kontakt. Projektet, som finansierades med insamling på Kickstarter, blev känt hösten 2014. Leverans av produkterna sköts först upp till augusti 2015, och i augusti 2015 lades projektet ner. Orsaken var problem med kopieringsskydd. – Se matchstick.tv.

[mediespelare] [nerlagt] [radio och tv] [ändrad 13 juni 2017]