memory stick

ett minneskort, utvecklat av Sony och lanserat 1998. Det är avsett för att enkelt kunna flyttas mellan olika apparater som datorer, digitala kameror och speldatorer. Själva minneskretsen är ett flashminne. Ett Memory stick‑kort rymmer upp till 32 gigabyte. Sonys Memory stick har trängts undan av SD‑kort, men det används fortfarande (2019) av Sony för vissa produkter. – Se Sonys webbsidor. – Benämningen memory stick används ibland om minneskort i största allmänhet och även om USB‑minnen.

[lagringsmedier] [ändrad 14 oktober 2019]