merge

sammanslagning; to merge – att slå samman, att sammanslå – sammanslagning av två ordnade filer till en ordnad fil. – Information (till exempel adressuppgifter) som är identisk i båda filerna dubbleras inte i den nya filen; information som bara finns i en av filerna tas med oförändrad. Om information finns i båda filerna, men inte är exakt samma (till exempel olika adressuppgifter för samma person) kan det lösas automatiskt, till exempel genom att den senast ändrade uppgiften antas vara den rätta, genom att båda versionerna tas med, eller genom att användaren får avgöra. Resultatet av en merge blir alltså en ny ordnad fil utan dubbleringar. Merge kan göras med databaser, adressregister och med strukturerade textdokument. – En SQL merge är en databasopera­tion där en tabell uppdateras med data från en annan tabell. – Merge sort, se klyvsortering. – För mail merge, se formulärbrev.

[informationshantering] [ändrad 14 januari 2020]