Metafont

ett program som framställer typografiska stilar med ledning av matematiska beskrivningar. Utifrån en beskrivning av ett typsnitt kan man relativt enkelt framställa ett stort antal variationer. (Titta på exemplen i artikeln i Wikipedia.) Metafont kan användas för att framställa alla slags tecken. Det finns till exempel Metafontstilar för runor. – Metafont utvecklades av Don Knuth och levereras ofta tillsammans med sättningsprogrammet TeX.

[typografi] [ändrad 7 september 2020]