Microduino

en serie små krets­kort som kan kombi­ne­ras på många sätt. Det finns olika kort för olika funktioner. De är avsedda för barn, men också för upp­finnare och kon­struk­törer. – Microduinokretskort är 25×27 millimeter. De har stift och uttag som gör att de kan staplas. De fungerar då auto­ma­tiskt ihop. De kan också byggas ihop med Lego. – Microduino bygger på Arduino och är kompa­tibelt med det, men kretskorten är mindre. – Se microduinoinc.com. – Läs också om den ännu mindre upp­följaren mCookie.

[barn] [elektronik] [ändrad 12 maj 2018]

Dagens ord: 2015-09-13