mCookie

en serie färdiga kretskort, stora som frimärken. De kan kombineras som Legobitar och passar också ihop med Lego. mCookie är avsett för hobby och lek, men också för konstruktörer och uppfinnare. Det är en ny ge­ne­ra­tion av Micro­duino, som i sin tur bygger på Arduino. mCookie-kretskorten kan programmeras med språket Scratch. mCookie finansierades med en insamling på Kickstarter (se denna länk). – Se Microduinos webbsidor.

[barn] [elektronik] [ändrad 12 maj 2018]

Dagens ord: 2018-05-13