mCookie

en serie färdiga kretskort, stora som frimärken. De kan kombineras som Legobitar och passar också ihop med Lego. mCookie är avsett för hobby och lek, men också för konstruktörer och uppfinnare. Det är en ny ge­ne­ra­tion av Micro­duino, som i sin tur bygger på Arduino. mCookie-kretskorten kan programmeras med språket Scratch. mCookie finansierades 2015 med en insamling på Kickstarter. – Se Microduinos webbsidor.

[barn] [elektronik] [ändrad 13 juni 2020]

Dagens ord: 2018-05-13