middagsätarens dilemma

(diner’s dilemma, även: unscrupulous diner’s dilemma) – problem inom spel­teori som belyser svårig­heterna med att dela kost­nader lika: Du och dina vänner går på restau­rang. Ni kommer överens om att dela notan lika. Men: då får de som tar de billigaste rätterna och dricker vatten sub­ven­tionera de som tar de dyraste rätterna och de finaste vinerna. Somliga kanske ut­nyttjar situa­tionen och be­ställer dyrare mat än de annars skulle ha gjort. De som verk­ligen vill ha något billigt får betala över­pris, och blir natur­ligt­vis inte in­tres­se­rade av att dela notan lika i fram­tiden. Enda säkra sättet att inte förlora på upp­görelsen i förhållande till de andra gästerna är att be­ställa det dyraste. Det kan därför uppstå egen­dom­liga be­te­enden som att alla be­ställer hummer trots att de hellre hade velat ha spaghetti. Alla gör av med pengar i onödan för att de är ogina. – Di­lemmat används ibland för att illus­trera problem med gemen­samt finansi­erade nyttig­heter. – Se också all­män­ningens tragedi (tragedy of the commons) och läs om de ätande filosoferna.

[spelteori] [ändrad 12 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-13