ätande filosoferna

(the dining philosophers) – ett klassiskt datorvetenskapligt problem om tillgång till gemen­­samma resurser: Fem filosofer sitter runt ett mat­bord och ska äta ris. Men det finns bara fem ät­­pinnar, placerade mellan filosoferna. Varje filosof har alltså en ät­pinne till vänster och en till höger, så varje pinne ligger mellan två filosofer. Och för att äta behöver man ju två pinnar, så alla kan inte äta samtidigt. Man får inte ta två pinnar på en gång, utan man måste först ta en, sedan (utan att man behöver släppa den första) den andra. Risken är att alla blir sittande med var sin ät­pinne och väntar. – Utmaningen är att hitta ett regelsystem som gör att alla med minsta möjliga väntetid får disponera två pinnar så att de kan äta. Problemet formulerades av programme­rings­­experten Edsger Dijkstra (se Wikipedia). – Mer om de ätande filo­­soferna i Wikipedia. – Läs också om aktivt dödläge och contention samt om det spelteoretiska problemet middagsätarens dilemma.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 18 december 2019]

Dagens ord: 2020-01-28