ätande filosoferna

ett klassiskt datorvetenskapligt problem om tillgång till gemensamma resurser: Fem filosofer sitter runt ett matbord och ska äta ris. Men det finns bara fem ätpinnar, placerade mellan filosoferna. Varje filosof har alltså en ätpinne till vänster och en till höger, så varje pinne ligger mellan två filosofer. Och för att äta behöver man ju två pinnar, så alla kan inte äta samtidigt. Man får inte ta två pinnar på en gång, utan man måste först ta en, sedan (utan att man behöver släppa den första) den andra. Risken är att alla blir sittande med var sin ätpinne och väntar. – Utmaningen är att hitta ett regelsystem som gör att alla med minsta möjliga väntetid får disponera två pinnar så att de kan äta. Problemet formulerades av programmeringsexperten Edsger Dijkstra†. – På engelska: the dining philosophers. – Mer om de ätande filosoferna i Wikipedia. – Läs också om aktivt dödläge och contention samt om det spelteoretiska problemet middagsätarens dilemma.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 18 december 2019]

Dagens ord: 2023-01-28