ätande filosoferna

(the dining philosophers) – klassiskt datorveten­­skap­ligt problem om till­gång till gemen­­samma resurser: Fem filo­sofer sitter runt ett mat­bord och ska äta ris. Men det finns bara fem ät­­pinnar, placerade mellan filo­soferna. Varje filosof har alltså en ät­pinne till vänster och en till höger, så varje pinne ligger mellan två filosofer. Och för att äta behöver man ju två pinnar, så alla kan inte äta sam­­tidigt. Man får inte ta två pinnar på en gång, utan man måste först ta en, sedan (utan att man behöver släppa den första) den andra. Risken är att alla blir sittande med var sin ät­pinne och väntar. – Utman­ingen är att hitta ett regel­­system som gör att alla med minsta möjliga väntetid får disponera två pinnar så att de kan äta. Pro­­blemet formulerades av programme­rings­­experten Edsger Dijkstra (se Wikipedia). – Mer om de ätande filo­­soferna i Wikipedia. – Läs också om aktivt dödläge och om det spelteoretiska problemet middagsätarens dilemma.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 12 juni 2017]

Dagens ord: 2019-01-28